Fundació Campaner
Header

febrero 23rd, 2015 | Posted by admin in Sin categoría - (0 Comments)

Ultimas noticias desde Niger

febrero 23rd, 2015 | Posted by admin in Sin categoría - (Comentarios desactivados)
Benvolguts/des,

Des de la Fundació Campaner volem comunicar-vos de les notícies que ens van arribant des de Diffa després que el grup extremista de Boko Haram ataqués la ciutat. Van tirar una bomba al mercat deixant una trentena de ferits i un nen mort, dues dones es varen immolar destruint part de dues aules de les deu que formen l’escola que la Fundació va construir a l’any 2006, així com també el cotxe amb el que els treballadors fan sensibilització en els poblats.

Els infants que tenim en acollida, estan a la casa de Diffa custodiats pels militars nigerins. El governador ens va aconsellar que per la seguretat dels nens millor quedessin a la casa ja que en el trasllat fins a la capital no podien assegurar-nos la seva protecció.

Les darreres notícies que arriben des de allà sembla que no són del tot bones, segons el comunicat del grup extremista.Si vosaltres insistiu en continuar amb l’agressió i la coalició amb el govern del Xat, a llavors nosaltres els hi donem la bona noticia de que la terra de Níger és més fàcil que la terra de Nigèria i traslladar la guerra a la profunditat de les seves ciutats serà la primera reacció cap a qualsevol agressió que hi hagi després d’aquest comunicat” varen senyalar els extremistes.

Desitgem que això acabi aviat i puguem continuar amb la feina que fins ara hem fet, que torni la tranquil·litat no només al Níger sinó a tots els llocs que estan sent atacats per aquest grup. La gran majoria de gent dels poblats i de la ciutat de Diffa han marxat cap altres llocs, deixen les seves cases, els seus camps, tot.. vendran temps d’hambruna i amb ells més desnutrició més Noma més malalties. És difícil entendre per què de tot això, però l’única realitat és que no els podem abandonar ara.

———————————————————————————————————————————————————-

Queridos/as,

Desde la Fundación Campaner queremos comunicaros de las noticias que nos van llegando desde Diffa después de que el grupo extremista de Boko Haram atacase la ciudad. Hicieron estañar una bomba en el mercado dejando una trentena de heridos y un niño muerto, dos mujeres se inmolaron destruyendo parte de dos aulas de las diez que forman la escuela que la Fundación construyó en el año 2006, así como también el coche con el que los trabajadores hacían sensibilización por los poblados.

Los niños que tenemos en acogida, están en la cada de Diffa custodiados por los militares nigerinos. El gobernador nos aconsejó que para la seguridad de los niños mejor quedasen en la casa ya que en el traslado a la capital no podían asegurarnos su protección.

Las últimas noticias que llegan desde allí, parece que no son del todo buenas, según el comunicado del grupo extremista. si vosotros insistís en continuar con la agresión y la coalición con el gobierno del Chad, entonces nosotros les damos la buena noticia de que la tierra de Níger es más fácil que la tierra de Nigeria y trasladar la guerra a la profundidad de sus ciudades será la primera reacción hacia cualquier agresión que haya después de este comunicado” señalaron los extremistas.

Deseamos que esto acabe pronto y podamos continuar con el trabajo que hasta ahora hemos hecho, que vuelva la tranquilidad no solo en Níger sino en todos los lugares que están siendo atacados por este grupo. La gran mayoría de la gente de los poblados y de la ciudad de Diffa han marchado hacia otros lugares, dejando sus casas, sus campos, todo… vendrán tiempos de hambruna y con ellos desnutrición más Noma y más enfermedades. Es difícil entender por qué de todo esto, pero la única realidad es que no podemos abandonarlos ahora.